SEK och banksamarbeten

SEK och banksamarbeten

Med SEK som affärspartner kan du som bank erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga finansieringslösningar.


Som bank med kunder inom exportnäringen har du mycket att vinna på ett samarbete med SEK. 

Med SEK i ryggen kan ni erbjuda kunderna bättre affärsmöjligheter och därmed kunna vinna fler exportaffärer.

SEK ägs till 100 procent av den svenska staten och är en stabil och neutral partner som finansiär för exportkrediter, för diskontering av kundfordringar och som deltagare i projektfinansieringar.

Vi administrerar det statsstödda CIRR-systemet i Sverige, det vill säga finansiering till fast ränta.

Samarbeta med SEK och erbjud dina kunder bättre villkor!

Kontakt med SEK

Har du frågor om ett bankesamarbete?

Hör av dig till SEK:s exportkreditavdelning på
tel: +46 8-613 83

exportfinance@sek.se


SEK