Banker

Banker

Det finns många anledningar till varför du som bank bör kontakta SEK. Läs mer här nedan.


SEK står för:

 • lång erfarenhet av olika typer av finansiering av svensk export och finansieringslösningar för svenska exportörer
 • kunskap om olika bankers specifika sätt att arbeta med svensk export
 • god kunskap om det svenska exportkreditsystemet
 • högt förtroende hos svenska exportörer
 • lösningsorienterad kredithandläggning
 • neutral partner
 • sätter en kvalitetsstämpel på exportprojekt – signalvärde
 • fundingpartner eller medarrangör
 • riskdelningspart i vissa fall – kreditrisk/dokumentationsrisk
 • undantag från källskatt på ränta i ett flertal länder
 • god kunskap om olika exportkreditinstitut (ECA)
 • uthållighet då access till kapitalmarknaden är begränsad
 • långfristig utlåning till konkurrenskraftigt pris
 • avlyft från arrangerande banks balansräkning
 • kostnadsfri option att erhålla CIRR-ränta

Hur får jag kontakt med SEK?

 • Ring exportkreditavdelningen 08-613 83 00
 • Maila till exportfinance@sek.se
 • Skicka in en ansökningsblankett
SEK