Grön utlåning

Grön utlåning

SEK väljer ut och finansierar vissa projekt som främjar övergången till en klimatsmart ekonomi, så kallad Grön utlåning.


Gröna projekt klassificeras av SEK genom en intern utvärderingsprocess.

Miljömässigt och socialt ansvarstagande är en viktig del i SEK:s affärsplan. År 2015 tog vi ytterligare ett steg mot att stödja hållbara affärer genom att sätta ett mål för grön nyutlåning på 10 miljarder kronor inom tre år.

SEK:s hållbarhetsavdelning bedömer om ett projekt kvalificerar sig som ett grönt projekt och utvärderar de minskningar av växthusgaser som rapporteras i samband med projektet.

Minskning av CO2-utsläppen mäts på projektbasis och rapporteras i förhållande till den andel som SEK finansierat. Beräkningar av CO2 reduktion följer de metoder som används i ”International  Financial Institution Framework  for a Harmonised Approach to Greenhouse  Gas Accounting November 2012”.

SEK deltar också i den gröna obligationsmarknaden för att främja finansmarknadens utveckling inom hållbarhetsområdet.

Läs mer om SEK:s arbete med gröna obligationer


Sveriges Eko-historia

Denna fem minuter långa film visar den svenska eko-historien. Bakom filmen ligger Symbiocity


SEK