Exportkrediter

Exportkrediter

Köpare av svenska varor och tjänster kan få exportkrediter av SEK. Förmånlig finansiering gynnar både exportören och köparen. Vi stödjer den svenska exportnäringen både i bra och sämre tider, även när det är turbulent på kapitalmarknaderna.


Exportkrediter är den vanligaste formen av finansiering vid stora affärer då köparens investering betyder långa återbetalningstider.

I Sverige är ofta tre parter inblandande i en exportkredit. Bank, EKN och SEK där EKN garanterar större delen av den kommersiella och politiska risken och SEK är finansiär. Vi samarbetar med affärsbanker som arrangerar och administrerar processen samt tar delar av den ej EKN täckta risken. Genom affärsbankerna når vi effektivt ut till världens alla hörn med finansiering av exportaffärerna.

Viktigt om CIRR

Du måste skicka in ansökan om CIRR innan det kommersiella avtalet mellan dig och din kund tecknas. Du kan söka som exportör eller bank. Ansökan är kostnadsfri och det tillkommer inga kostnader om du i slutändan inte väljer CIRR.

Länkar

Aktuella CIRR-räntor hittar du här. 

Ansökan om exportkreditfinansiering

Kontakt: 
exportfinance@sek.se


Lena Bertilsson, Chef Structured Finance & Corporate Lending
lena.bertilsson@sek.se

Carl-Johan Ärnborg
carljohan.arnborg@sek.se
08-613 88 42

David Lindström
david.lindstrom@sek.se
08-613 83 13

Eva Ohlsson
eva.ohlsson@sek.se
08-613 83 97

Johan Sverdrup
johan.sverdrup@sek.se
08-613 88 57

Maria Hultén
maria.hulten@sek.se
08-613 85 34

Per Edlundh
Per.Edlundh@sek.se
08-613 83 98

SEK