Kontraktsgarantier

Kontraktsgarantier

I exportaffärer ingår ofta garantier, till exempel förskottsgarantier eller fullgörandegarantier. Vi hjälper dig genom att lämna sådana garantier, om den utländska köparen ställer krav på att deras motpart har en mycket hög kreditvärdighet.


Ställer köparen krav på en mycket god kreditvärdighet hos garantiutställaren? Vår rating är ‘AA+/Stable’ respektive ‘Aa1/Stable’ från Standard & Poor’s respektive Moody’s, vilket är ett steg från det högsta kreditbetyget från respektive kreditvärderingsinstitut.

Helst vill vi att garantin är kopplad till en affär som vi är involverade i – exempelvis en exportkredit eller projektfinansiering. Då kan vi skräddarsy garantin.

Vissa garantipaket är så omfattande att en bank kan ha svårt att ta exponeringen. Vi delar gärna risken med banken så att du kan genomföra en framgångsrik exportaffär.

Kontakt:
tradefinance@sek.se

Peter Lager
peter.lager@sek.se
08-613 83 07

Jim Disenstam
jim.disenstam@sek.se
08-613 83 96

Maja Lidholm
maja.lidholm@sek.se
08-613 84 71

SEK