Stora företag

Stora företag

Inom affärsområdet Stora företag vänder vi oss till företag som omsätter från 5 miljarder kronor.


För att få låna av SEK behöver det finnas ett svenskt intresse och exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt eller indirekt i form av underleveranser. Exporten kan vara såväl varu- som tjänsteexport.

SEK kan erbjuda olika typer av finansieringslösningar beroende på behov. Vi kan finansiera såväl svenska exportörer som deras utländska köpare. I mindre utsträckning genomför vi även fakturaköp i olika former. Låntagaren ska vara kreditvärdig och kan ha en svensk eller utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett eventuellt utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används till den svenska verksamheten. Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Läs mer om våra produkter under respektive rubrik ovan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på:
clientexecutive@sek.se

Jens Hedar, Chef Stora företag
jens.hedar@sek.se
08-613 83 44

Anna Karin Ljung, Kundansvarig
anna-karin.ljung@sek.se
08-613 85 33

Arne Ljung, Kundansvarig
arne.ljung@sek.se
08-613 84 51

Klas Lindgren, Kundansvarig
klas.lindgren@sek.se
08-613 84 14

Håkan Lingnert, Kundansvarig
hakan.lingnert@sek.se
08-613 83 93

Snabbfakta om SEK

Se vår film om SEK


SEK