Stora företag

Stora företag

Inom affärsområdet Stora företag vänder vi oss till företag som omsätter från 5 miljarder kronor.


SEK stödjer företag där det finns ett svenskt intresse och exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt eller indirekt i form av underleveranser. Exporten kan vara såväl varu- som tjänsteexport.

SEK kan erbjuda olika typer av finansieringslösningar beroende på behov. Vi kan finansiera såväl svenska exportörer som deras utländska köpare. I mindre utsträckning genomför vi även fakturaköp i olika former. Låntagaren kan ha en svensk eller utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett eventuellt utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten. Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Läs mer om våra finansieringslösningar under respektive rubrik ovan.

Guide till det Svenska exportkreditsystemet


SEK