Stora företag

Stora företag

Inom affärsområdet Stora företag vänder vi oss till företag som omsätter från 5 miljarder kronor.


SEK stödjer företag där det finns ett svenskt intresse och exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt eller indirekt i form av underleveranser. Exporten kan vara såväl varu- som tjänsteexport.

SEK kan erbjuda olika typer av finansieringslösningar beroende på behov. Vi kan finansiera såväl svenska exportörer som deras utländska köpare. I mindre utsträckning genomför vi även fakturaköp i olika former. Låntagaren kan ha en svensk eller utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett eventuellt utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten. Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Läs mer om våra finansieringslösningar under respektive rubrik ovan.

Guide till det Svenska exportkreditsystemet

Vill du veta mer?

Kontakta oss på:
clientexecutive@sek.se

Lena Bertilsson, Chef Structured Finance & Corporate Lending
lena.bertilsson@sek.se

Jens Hedar, Chef Stora företag
jens.hedar@sek.se
08-613 83 44

Anna Karin Ljung, Kundansvarig
anna-karin.ljung@sek.se
08-613 85 33

Arne Ljung, Kundansvarig
arne.ljung@sek.se
08-613 84 51

Klas Lindgren, Kundansvarig
klas.lindgren@sek.se
08-613 84 14

Håkan Lingnert, Kundansvarig
hakan.lingnert@sek.se
08-613 83 93

Snabbfakta om SEK

Se vår film om SEK


SEK