Stora företag

Stora företag

Inom SEK:s affärsområde Stora företag vänder vi oss till företag som omsätter mer än fem miljarder kronor.


SEK stöder företag där det finns ett svenskt intresse och en exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt, eller indirekt i form av underleveranser. Och exporten kan avse såväl varu- som tjänsteexport.

SEK erbjuder olika typer av finansieringslösningar beroende på kundernas behov. Vi kan finansiera såväl svenska exportörer som deras utländska köpare. I mindre utsträckning genomför vi även fakturaköp i olika former.

Låntagaren kan ha en svensk eller en utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett eventuellt utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten. 

Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Läs mer om våra finansieringslösningar under respektive rubrik ovan.

Guide till det Svenska exportkreditsystemet

Har du frågor om SEK?

clientexecutive@sek.se


SEK