Exportkrediter

Exportkrediter

Köpare av svenska varor och tjänster kan få exportkrediter av SEK. Förmånlig finansiering gynnar både exportören och köparen. Vi stödjer den svenska exportnäringen både i bra och sämre tider, även när det är turbulent på kapitalmarknaderna.


Exportkrediter är den vanligaste formen av finansiering vid stora affärer då köparens investering betyder långa återbetalningstider.

I Sverige är ofta tre parter inblandande i en exportkredit. Bank, EKN och SEK där EKN garanterar större delen av den kommersiella och politiska risken och SEK är finansiär. Vi samarbetar med affärsbanker som arrangerar och administrerar processen samt tar delar av den ej EKN täckta risken. Genom affärsbankerna når vi effektivt ut till världens alla hörn med finansiering av exportaffärerna.

Viktigt om CIRR

Du måste skicka in ansökan om CIRR innan det kommersiella avtalet mellan dig och din kund tecknas. Du kan söka som exportör eller bank. Ansökan är kostnadsfri och det tillkommer inga kostnader om du i slutändan inte väljer CIRR.

Länkar

Aktuella CIRR-räntor hittar du här. 

Ansökan om exportkreditfinansiering

Kontakt: 
exportfinance@sek.se

Lena Bertilsson, Chef Structured Finance & Corporate Lending
lena.bertilsson@sek.se

Maria Hultén
maria.hulten@sek.se
08-613 85 34

Carl-Johan Ärnborg
carljohan.arnborg@sek.se
08-613 88 42

Eva Ohlsson
eva.ohlsson@sek.se
08-613 83 97

Evelyn Törnqvist
evelyn.tornqvist@sek.se
08-613 83 94

David Lindström
david.lindstrom@sek.se
08-613 83 13

CIRR
Välj KategoriVälj flik

Välj en kategori

  • CIRR
  • För exportörer
  • För köpare
  • För banker

Aktuella CIRR räntor

SEK erbjuder exportkrediter till både Commercial Interest Reference Rate (CIRR) och till marknadsräntor. CIRR innebär att exportörens kund får finansiering till en fast ränta under hela kredittiden. CIRR-räntesatserna uppdateras den 15:e varje månad. Räntesatserna publiceras av OECD och på vår hemsida. Det kostar ingenting att söka CIRR. Du kan välja att inte använda CIRR-räntan när låneavtalet skall skrivas – se det som ett kostnadsfritt räntetak.

Mer om CIRR

Exportkrediter och CIRR följer Consensus, OECD:s riktlinjer som ser till att enskilda länder inte gynnar sin exportindustri på fel sätt. CIRR-systemet styrs även av EU–regelverk och nationella svenska regler.

I Sverige administrerar SEK det statsstödda CIRR-systemet.  Förenklat innebär det att exportören kan erbjuda sin kund en fast ränteoffert (CIRR), som är giltig fyra månader. Under de fyra månaderna måste kommersiellt kontrakt tecknas. När detta är tecknat har låntagaren (exportörens kund) ytterligare sex månader på sig att teckna låneavtal.

För exportören och exportörens kund är det en fördel att veta vad räntekostnaden kan komma att bli. Skulle marknadsräntor stiga under förhandlingsperioden, kan CIRR-erbjudandet bli mycket attraktivt och exportörerna får extra draghjälp till att vinna sin exportorder. Om räntorna sjunker, väljer exportörens kund att istället finansiera sig till marknadsränta, men har haft ett kostnadsfritt räntetak under förhandlingsperioden, som i den här typen av affärer kan sträcka sig över en lång tid.

Utöver CIRR-räntan tillkommer EKN:s premie samt bankernas marginal och avgifter i finansieringskostnaden.

Vårt sätt att administrera CIRR-systemet har genererat ett ett ansenligt överskott för uppdragsgivaren svenska staten sedan 1990.

För exportörer

En väl strukturerad exportkredit kan vara avgörande i en konkurrenssituation. Vi har sett många exempel där vår kund har vunnit en affär tack vare finansieringen. För dig som exportör fungerar det som en kontantaffär. Du gör upp betalningsvillkor med minst 15 procent förskott. Vi betalar dig vid leverans och finansierar din kund.

För köpare

Vi erbjuder den finansiering som köparen behöver för att köpa svenska varor och tjänster. Exportkrediten kan vara ett intressant alternativ till kapitalmarknaden eller finansiering hos din lokala bank och du belastar inte det limitutrymme  du har hos din bank. Kort sagt så diversifierar du din upplåning och får en säker finansiering också i turbulenta tider. Kredittiden är långfristig, och begränsas bara av de inom Consensus maximala tillåtna kredittiderna. Vi vill särskild lyfta fram CIRR-räntan som är en gratis option att få en fast ränta under hela kredittiden.

Läs mer om CIRR

De vanligaste valutorna är den amerikanska dollarn (USD) och euron (EUR), men vi har också lämnat krediter i en mängd andra valutor. Generellt är finansiering möjlig i alla stora valutor och vissa mer ovanliga valutor. I vissa länder är vi undantagna från ränteskatt, vilket minskar dina räntekostnader.

 

För banker

Vi arbetar med våra samarbetsbanker på olika sätt. Du kan välja oss för att komma åt finansieringen av din exportkredit. Du kanske vill att vi ökar riskkapaciteten genom att dela den risken som EKN inte täcker. Eller också kan vi vägleda dig i det svenska exportkreditsystemet. Finansieringen sker normalt så att du överlåter låneavtalet till oss men kvarstår som agent. Den stora fördelen är att finansieringen kommer på SEK:s balansräkning och inte på din. Vi kan finansiera stora och små belopp. Detsamma gäller kredittiderna: det är köparens behov som styr hur långa affärerna blir (samt begränsningarna som sätts av Consensus). Vet du vad det bästa är? Vi fokuserar på långivning och konkurrerar inte med dig om övriga bankaffärer.

SEK