Medelstora företag

Medelstora företag

Inom affärsområdet Medelstora företag vänder vi oss i första hand till företag som omsätter från 500 miljoner kronor upp till 5 miljarder kronor. Om förutsättningarna är rätt kan vi även titta på såväl mindre företag som mindre affärer.


SEK stödjer företag där det finns ett svenskt intresse och exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt eller indirekt i form av underleveranser. Exporten kan vara såväl varu- som tjänsteexport.

SEK kan erbjuda olika typer av finansieringslösningar beroende på behov. Vi kan finansiera såväl svenska exportörer som deras utländska köpare. I mindre utsträckning genomför vi även fakturaköp i olika former. Låntagaren kan ha en svensk eller utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett eventuellt utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten. Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Läs mer om våra finansieringslösningar under respektive rubrik ovan.

Vill du veta mer om vår process och hur du går till väga för att bli kund hos oss, se vårt informationsblad.

Hela Sverige som arbetsplats

SEK finns representerade på huvudkontoret i centrala Stockholm samt i Göteborg. Vi arbetar givetvis med exportörer i hela Sverige och  våra kundansvariga håller sig uppdaterade om vad som händer i våra regioner. För att nå ut till företag i Sveriges norra regioner har SEK, tillsammans med EKN, ett samarbete med konsultföretaget Gate 88. Gate 88 hjälper SEK och EKN att besöka företag och berätta om det svenska exportkreditsystemet och hur våra båda organisationer kan bidra till fler och säkrare exportaffärer.

Guide till det Svenska exportkreditsystemet

SEK