Medelstora företag

Medelstora företag

Inom affärsområdet Medelstora företag vänder sig SEK i första hand till företag som omsätter mellan 500 miljoner kronor och fem miljarder kronor. Under rätt förutsättningarna hjälper vi även mindre företag och kan bistå i mindre affärer.


SEK stöder företag där det finns ett svenskt intresse och exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt eller indirekt i form av underleveranser. Exporten kan avse såväl varor som tjänster.

SEK erbjuder olika typer av finansieringslösningar beroende på kundens behov. Vi kan finansiera såväl svenska exportörer som deras utländska köpare. I mindre utsträckning genomför vi även fakturaköp i olika former.

Låntagaren kan ha en svensk eller utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett eventuellt utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten. 

Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Läs mer om våra finansieringslösningar under respektive rubrik ovan.

Vill du veta mer om vår process och hur du går till väga för att bli kund hos oss?

Ladda ner följande folder för att läsa mer

SEK, medelstora företag

Har du frågor?

Vi som arbetar på SEK med medelstora företag svarar på dina frågor.

midcorporates@sek.se


 


Hela Sverige som arbetsplats

SEK finns representerade på huvudkontoret i centrala Stockholm samt i Göteborg. Vi arbetar givetvis med exportörer i hela Sverige och våra kundansvariga håller sig uppdaterade om vad som händer i våra regioner.

Ladda ner och läs mer i följande folder

 Guide till det Svenska exportkreditsystemet


SEK