Exportkrediter

Exportkrediter

Möjliggör fler exportaffärer genom att erbjuda din köpare finansiering. SEK erbjuder exportkrediter till köpare av svenska varor och tjänster. En förmånlig finansiering gynnar både exportören och köparen.


Genom en exportkredit kan din köpare finansiera en exportaffär. Vi finansierar både kapitalvaror och tjänster. Lånet ges till köparen och exportören får betalt vid leverans. Betalningsrisken under lånet försäkras oftast av EKN (Exportkreditnämnden).

Finansiering av mindre exportkrediter

SEK har ett samarbete med Northstar Europe (Northstar) i Luxemburg, Office du Ducroire Grand-Duche de Luxembourg (ODL) och Exportkreditnämnden (EKN). Samarbetet ger dig som exportör möjlighet att erbjuda din köpare finansiering vid lite mindre exportaffärer.

Erbjudandet riktar sig i första hand till mindre och medelstora företag men då även större företag kan ha mindre affärer finns det ingen begränsning vad avser exportörens storlek. Affärerna kan vara mellan EUR 500 000 upp till EUR 10 000 000. Lånet kan utbetalas i EUR eller USD.

Hur går det till?
Det är Northstar som strukturerar finansieringen. För att starta sin kreditprocess behöver Northstar få in en ansökan (ansök här) samt din köpares årsredovisningar för de tre senaste åren. Under kreditprocessen kan Northstar sedan behöva kompletterande information och då är det i första hand du som exportör som ser till att nödvändig information tas fram.

Om finansieringen beviljas så kommer lånet, oftast vid leverans, att betalas ut direkt till dig som exportör och din köpare blir sedan återbetalningsskyldig till Northstar i enlighet med låneavtalet. Kredittiden kan vara mellan två till fem år och ska återbetalas genom kvartalsvisa amorteringar.

Vilka är fördelarna?
Att kunna erbjuda kredit till sin köpare är oftast en avgörande faktor för att få en affär. Eftersom Northstar lånar ut pengar till din köpare så behöver du som exportör inte använda dina befintliga bankkrediter. Med ett lite mindre ansträngt rörelsekapital kan du börja titta på nästa affär och låta Northstar och SEK ligga ute med pengarna.

Priset på lånet ska vara marknadsmässigt och samtidigt konkurrenskraftigt. Detta möjliggörs genom att SEK lånar upp pengarna åt Northstar som i sin tur får det aktuella lånet garanterat av EKN och ODL.

Kort om Northstar
Sedan starten 1994 har Northstar jobbat uteslutande med internationell finansiering.  Med över 18 års erfarenhet inom exportfinansiering har man genomfört affärer i ett stort antal länder som t.ex USA, Kina, Vietnam, Thailand, Turkiet, Italien, Förenade Arabemiraten, Tyskland samt länder i Sydamerika. De låneexperter som jobbar på Northstar talar ett antal olika språk för att underlätta i kommunikationen med företag över hela världen.

Kontakta oss här.

SEK