Finansiering av kundfordringar

Finansiering av kundfordringar

SEK erbjuder olika typer av finansieringslösningar, bland annat genomför vi fakturaköp i olika former.


Vi förvärvar kundfordringar under exportkontrakt. SEK övertar exportörens fordran. Det kapital som är bundet i fordringarna kan tack vare detta frigöras och användas för nya exportaffärer.

________________________

Informationsblad

________________________

Kontakta oss här.

SEK