Samarbeten och samverkan

Samarbeten och samverkan

SEK har ett stort kontaktnät och samarbetar med ett antal aktörer på marknaden.


Vi har ett nära samarbete med andra exportfrämjare i Sverige, bland annat EKN, Business Sweden, Almi och Swedfund. Vi samarbetar även med internationella organisationer så som EIB (European Investment Bank) och EIF (European Investment Fund). Svenska och utländska banker har en viktig roll i marknaden och SEK samverkar kontinuerligt med dessa för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga finansiella lösningar som bidrar till en ökad export. Genom lokala samarbeten med banker som är verksamma i Sverige når vi på ett effektivt sätt ut till fler företag.

________________________

Informationsblad

________________________

Kontakta oss här.

SEK