Lån till svenska exportörer

Lån till svenska exportörer

SEK erbjuder lån direkt till svenska exportföretag och deras dotterbolag runt om i världen.


En betydande del av vår utlåning är lån direkt till svenska exportföretag. Lån med längre löptider kan vara avgörande för att säkra företagets strategiska satsningar och kundkontrakt. SEK är starka inom detta område och kan ofta erbjuda längre löptider och högre flexibilitet än den traditionella kreditmarknaden. SEK är ett komplement till andra finansiärer och bidrar till att bredda företagets finansieringsbas.

InnovFin SME Garanti Facilitet

SEK har ett samarbete med European Investment Fund (EIF) för att främja svensk innovation. Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin – EU för innovation – riktat mot små- och medelstora företag. InnovFin är finansieriat av Europeiska Unionen Horizon 2020. För dig som låntagare kan detta innebära mer fördelaktiga villkor. Läs mer på EIF:s hemsida eller hör av dig till oss så kan vi berätta mer!

________________________

Informationsblad

________________________

Kontakta oss här.

SEK