Stora företag

Stora företag

Inom SEK:s affärsområde Stora företag vänder vi oss till företag som omsätter mer än fem miljarder kronor.


SEK stöder företag där det finns ett svenskt intresse och en exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt, eller indirekt i form av underleveranser. Och exporten kan avse såväl varu- som tjänsteexport.

SEK erbjuder olika typer av finansieringslösningar beroende på kundernas behov. Vi kan finansiera såväl svenska exportörer som deras utländska köpare. I mindre utsträckning genomför vi även fakturaköp i olika former.

Låntagaren kan ha en svensk eller en utländsk ägare. Vid finansiering av svenska exportörer kan SEK även finansiera ett eventuellt utländskt ägarbolag under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten. 

Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i flera olika valutor. Läs mer om våra finansieringslösningar under respektive rubrik ovan.

Guide till det Svenska exportkreditsystemet

Har du frågor om SEK?

Vi som arbetar på SEK med stora företag svarar på dina frågor.

lendingstoraforetag@sek.se


 


SEK