Sveriges exportkreditsystem

Sveriges exportkreditsystem

Det finns i Sverige ett antal organisationer som på olika sätt bidrar till möjliggöra finansiering av svensk export och finansiering till exporterande företag. De organisationer som namnges nedan arbetar med olika aspekter av Sveriges exportaffär.


Utbudet av tjänster ser du på respektive organisations hemsida genom att klicka på länkarna nedan.

Almi

Business Sweden

EKN – Exportkreditnämnden

SEK – AB Svensk Exportkredit

SIDA

Swedfund

Handelskammaren

SEK