Sveriges exportkreditsystem

Sveriges exportkreditsystem

Det finns i Sverige ett antal organisationer som på olika sätt bidrar till möjliggöra finansiering av svensk export och finansiering till exporterande företag. De organisationer som namnges nedan arbetar med olika aspekter av Sveriges exportaffär.


Utbudet av tjänster ser du på respektive organisations hemsida genom att klicka på länkarna nedan.

Almi
Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Business Sweden
Erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

EKN – Exportkreditnämnden
Försäkrar exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

Swedfund
Svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.

Sveriges Handelskamrar
Sveriges Handelskamrar består av elva regionala Handelskamrar runt om i landet som arbetar för att förbättra näringslivets villkor.

SEK