Internationell köpare av svenska varor och tjänster

Internationell köpare av svenska varor och tjänster

SEK kan bistå i finansiering till en utländsk köpare av svenska varor och tjänster.


SEK erbjuder utlåning till internationella köpare av svenska kapitalvaror och tjänster. Det finns fem olika produkter inom detta område: Exportkrediter, statsstödda exportkrediter, Customer Finance, Trade Finance samt projektfinansiering.

Läs mer om våra erbjudanden eller kontakta oss för mer information.

Kontakt: 
exportfinance@sek.se

Kontakt: 
exportfinance@sek.se

Maria Hultén
maria.hulten@sek.se
08-613 85 34

Carl-Johan Ärnborg
carljohan.arnborg@sek.se
08-613 88 42

Eva Ohlsson
eva.ohlsson@sek.se
08-613 83 97

Evelyn Törnqvist
evelyn.tornqvist@sek.se
08-613 83 94

David Lindström
david.lindstrom@sek.se
08-613 83 13

SEK