Transparens

Transparens

Öppenhet är en förutsättning för ett hållbart företagande.


Vår ambition

Hos oss på Svensk Exportkredit är ambitionen att vara så transparenta som möjligt med hänsyn till sekretess och förtrolighet i affärsrelationer.

Läs vår transparenspolicy.

Utlåning per land

SEK lånar ut pengar till exportnäringen och deras kunder i många länder runt om i världen.

Se vår utlåning i världen.

Social- och miljöprövade projekt

Här kan du läsa om större projekt som SEK finansierat och social- och miljökonsekvensbeskrivningar som genomförts i samband med projekten.

Ethiopian Railways Corp. (ERC), järnväg i Etiopien

Hållbarhetsrapportering

Vi redovisar vårt hållbarhetsarbete i enlighet med Global reporting Initiative (GRI) som en del av vår årsredovisning. Som medlem i Global Compact sammanställer vi årligen en så kallad Communication on Progress.

På sid 135-136 i vår årsredovisning kan du hitta vår rapportering till UN Global Compact.

Kontakta oss

Har du frågor som rör vårt hållbarhetsarbete, kontakta Johan Henningsson, Hållbarhetschef.

johan.henningsson@sek.se

Tel.08-613 83 00

Som intressent är du välkommen att lämna synpunkter och rapportera eventuella incidenter i samband med projekt som SEK finansierar. Kontakta Catherine Beijer eller Helena Engner Aili.

Tel. 08-613 83 00

För att rapportera misstänkta fall av korruption eller andra lagbrott som har koppling till vår verksamhet eller affär skriv till Compliance på SEK eller anmäl anonymt via vårt SpeakUp-system (länk när man klickar på SpeakUp: www.speakupfeedback.eu/web/mew4Ap/se För att anmäla via SpeakUp systemet använd koden 09677.

Adress:

Compliance

Swedish Export Credit Corporation

Box 194

101 23 Stockholm

SEK