Finansiell kalender

Finansiell kalender

I vår finansiella kalender ser du preliminära datum för utgivning av delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och andra viktiga händelser.


Ha koll på det finansiella läget på SEK genom vår kalender.

SEK har fastställt följande preliminära datum för publicering av finansiell information och därtill relaterade frågor:

Har du koll på SEK?

Läs mer om vad vi gör

1 februari, 2018

Bokslutskommuniké 2017


22 februari, 2018

Årsredovisning 2017


26 februari, 2018

20-F


24 april, 2018

Delårsrapport januari till mars 2018


17 juli, 2018

Delårsrapport januari till juni 2018


23 oktober, 2018

Delårsrapport januari till september 2018


SEK