Finansiell kalender

Finansiell kalender

I SEK:s finansiella kalender ser du preliminära datum för utgivning av delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och andra viktiga händelser.


17 juli, 2018

Delårsrapport januari till juni 2018


23 oktober, 2018

Delårsrapport januari till september 2018


SEK