Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här hittar du SEK:s delårsrapporter, årsredovisningar, riskrapporter och hållbarhetsredovisningar.


Vill du sätta dig in mer i vad SEK gör?

På den här sidan hittar du information för att lära dig mer och fördjupa dig i SEK:s verksamhet.

 

Beställ årsredovisning

Du kan beställa SEK:s årsredovisningar genom att maila oss.

information@sek.se

Välj årtal

Filtrera bland våra finansiella rapporter


SEK