Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Här hittar du SEK:s delårsrapporter, årsredovisningar, riskrapporter och hållbarhetsredovisningar. Här kan du även ladda ner fullständiga villkor för företagslån.


Välj årtal

Filtrera bland våra finansiella rapporter


Vill du sätta dig in mer i vad SEK gör?

På den här sidan hittar du information för att lära dig mer och fördjupa dig i SEK:s verksamhet.

Mer om SEK här

 


Villkor för supplementär kapital

Här kan du ladda ner våra fullständiga villkor för supplementär kapital på engelska.

Drawdown Prospectus

Årsredovisning

Ladda ner vår senaste årsredovisning som pdf

SEK årsredovisning 2017

Du kan även beställa SEK:s årsredovisningar genom att maila oss.

information@sek.se

SEK