Gröna obligationer

Gröna obligationer


SEK emitterar gröna obligationer för att finansiera vår gröna utlåning.

Ramverket för SEK:s Gröna obligationer följer ”Green Bond Principles".

De projekt som ingår i den gröna utlåningen speglar svensk export av miljöteknik och miljökunnande med utgångspunkt i  www.swedishcleantech.se, som är ett samarbete mellan regeringen, industrin och olika intressegrupper i Sverige.  Kärnkraft och fossila bränslen är exkluderade i ramverket.

Positiva CO2 effekter mäts på projektbasis och redovisas i proportion till den del som finansierats av SEK. Beräkningarna följer de metoder som anges i "The International Financial  Institution Framework for Harmonised Approach to Greenhouse  Gas Accounting November 2012" .

SEK