Privata investerare

Privata investerare

Under 2010 och 2012 har vi gjort ett antal emissioner som riktat sig mot allmänheten. Här har vi samlat information rörande dessa emissioner.


Bläddra i flikarna nedan för att hitta våra portföljobligationer, SPAX och annan viktig information för privata investerare.

SPAX
Välj KategoriVälj flik

Välj en kategori

  • SPAX
  • För deklarationen
  • Allmän information
  • Klagomål

En SPAX är en strukturerad produkt med kapitalskydd. Avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden.

Läs mer om SPAX på Swedbanks webbplats.

Slutliga villkor:

Slutliga villkor (förfallna)

Om du skulle vara missnöjd med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt, ska du i första hand vända dig till den bank eller det institut där du köpt tjänsten eller produkten.

Om du behöver vidare hjälp kan du även kontakta SEK Securities. Klagomål görs skriftligen. Ange tydligt vilken produkt som avses (ISIN-kod eller annan beteckning) och bifoga kopior som styrker ditt ärende, exempelvis avräkningsnota eller minnesanteckningar.

Skicka ditt klagomål till:

AB Svensk Exportkredit
Klagomålsansvarig för Securities
Box 194
101 23 Stockholm

Mer information om klagomål finns hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, en självständig och obunden rådgivningsbyrå vars uppgift är att hjälpa dig.

SEK