Upplåningsprogram

Upplåningsprogram

Vårt mål är att kunna erbjuda investerare de mest kostnadseffektiva och skräddarsydda lösningarna, i flertalet valutor och i olika strukturer.


Genom våra olika upplåningsprogram kan vi på ett effektivt sätt nå den eller de marknader som vid var tidpunkt erbjuder de bästa möjligheterna för oss att låna pengar.

SEK har följande aktuella upplåningsprogram:

Medium Term Note skuldprogram

U.S. Medium-Term Note Program

Euro Medium-Term Note ProgramBase Prospectus

A$ Debt Issuance Programme

Certifikatprogram

U.S. Commercial Paper Program USD 3,000,000,000
Euro-Commercial Paper Program USD 4,000,000,000

Övriga upplåningsprogram

Japanese Shelf Registration (för nyemissioner/Uridashi) JPY 1,000 billion
Japanese Shelf Registration (för andrahandsmarknaden/Samurai) JPY 200 billion

Vill du veta mer?

Kontakta SEK Funding

08-613 85 01

eller

SEKfunding@sek.se

SEK