Karriär hos SEK

Karriär hos SEK

Vill du arbeta med finansiering i en global miljö där utvecklingsmöjligheterna är stora? Då är du välkommen med din ansökan till oss på SEK, Svensk Exportkredit.


SEK som arbetsplats

På SEK omges du av kollegor som har djup kompetens och erfarenhet inom exportfinansiering. SEK är ett litet statligt bolag med ett stort och viktigt uppdrag – att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

På SEK är alla delaktiga och vi samarbetar lösningsorienterat och professionellt för att svenska företag ska vinna fler exportaffärer och bli mer konkurrenskraftiga. Detta kombineras med spännande internationella miljöer och kunder.

På SEK får du följa med på en omfattande förändringsresa, där kundens behov styr utvecklingen och där ambitionen är att kunna göra mer nytta för fler. Välkommen till det stora, lilla företaget som brinner för svensk export.

På SEK arbetar ungefär 250 personer, träffa några av våra medarbetare här nedan.


 SEK och medarbetarna

 

– Jag har läst en teknisk utbildning med inriktning mot finans, och kombinationen av dessa två områden som SEK erbjuder tycker jag är väldigt spännande. En annan del är att det känns bra att kunna bidra till den svenska exporten vilket gör att arbetet känns viktigt och meningsfullt.

Alma Broström, IT Utveckling på SEK sedan januari 2018

 

– Först och främst ville jag inrikta mitt arbete mer mot exportnäringen. Sedan inspirerades jag av det faktum att SEK arbetar på uppdrag av svenska staten vilket för mig väckte en stark känsla av meningsfullhet. Och så tilltalades jag av den digitaliserings- och tillväxtresa som SEK står inför.

Amanda Ask, Medelstora företag på SEK sedan januari 2018

 

– Att få möjligheten att vara med att bygga och utveckla SEK:s erbjudande för företag i Västsverige är en otroligt spännande utmaning! Det är ett växande företagssegment och jag tror att SEK har mycket att bidra med.

Annette Johansson, Medelstora företag på SEK sedan september 2017

 


SEK och My Dream Now

SEK samarbetar med organisationen My Dream Now med syftet att hjälpa ungdomar att förstå sina möjligheter i arbetslivet, hitta sin dröm och följa vägen till spännande arbete. My Dream Now skapar samverkan mellan skola och arbetsliv bland annat genom möjligheten att vara klasscoach.

Läs mer om det här


 

IT-avdelningen rekryterar!

Under våren sker en omfattande rekrytering till SEK:s IT-avdelning. Läs mer om tjänsterna och vår digitala resa.

IT-rekrytering 2018


Mer om SEK

Det här gör SEK

Press & nyheter


Uppförandekod hos SEK

SEK är ett statligt ägt bolag som ska agera på sådant sätt att förtroendet från omvärlden upprätthålls.

SEK:s uppförandekod vägleder medarbetarna i ett etiskt arbete såväl inom bolaget som i relation till andra.

Läs SEK:s uppförandekod här


 

SEK