Karriär hos SEK

Karriär hos SEK

Vill du arbeta med finansiering i en global miljö där utvecklingsmöjligheterna är stora? Då är du välkommen med din ansökan till oss på SEK, Svensk Exportkredit.


SEK som arbetsplats

SEK har en engagerad och kundfokuserad kultur som drivs av samarbete, professionalism och lösningsorientering. SEK är en organisation med ett viktigt uppdrag och det är centralt för oss att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens.

SEK består idag av cirka 260 medarbetare som arbetar med visionen att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

SEK är en internationell organisation och våra kunder och samarbetspartners finns i över hundra länder.

SEK är en arbetsplats med stort engagemang och hög motivation. Vi erbjuder utveckling för alla våra medarbetare, främst genom utmaningar i det dagliga arbetet, intern jobbrotation, samarbete och lärande av varandra. Vår kultur präglas av mångfald, jämställdhet och engagerade medarbetare, vilket är nödvändig för att SEK ska lyckas med sitt uppdrag.

SEK:s långsiktiga ambition är att arbete och arbetssituation ska bidra till god hälsa. Därför är inriktningen på våra förmåner just hälsa, friskvård, återhämtning och stöd för vardagen.


 

Uppförandekod hos SEK

SEK är ett statligt ägt bolag som ska agera på sådant sätt att förtroendet från omvärlden upprätthålls.

SEK:s uppförandekod vägleder medarbetarna i ett etiskt arbete såväl inom bolaget som i relation till andra.

Läs SEK:s uppförandekod här


Mer om SEK

Det här gör SEK

Press & nyheter


 


SEK