Vårt samarbete ger dina kunder bättre affärsmöjligheter

Med SEK som affärspartner kan du som bank erbjuda dina kunder konkurrenskraftiga finansieringslösningar.


Vi ägs till 100% av svenska staten och är en stabil och neutral partner som finansiär för exportkrediter, för diskontering av kundfordringar och som deltagare i projektfinansieringar.

Vi administrerar det statsstödda CIRR-systemet i Sverige, det vill säga finansiering till fast ränta.

Samarbeta med SEK och erbjud dina kunder bättre villkor!

Hur får jag kontakt med SEK?

Ring exportkreditavdelningen 08-613 83 00

Maila till exportfinance@sek.se

Skicka in en ansökningsblankett

SEK