Om oss

Om oss

Vi är 256 personer som brinner för svensk exportindustri. Vårt jobb är att finansiera exportaffärer.


Med SEK som deltagare i en finansiering kan internationella köpare få krediter för att köpa svenska varor och tjänster, i goda såväl som i dåliga tider. Vi lämnar också krediter direkt till svenska exportföretag så att de kan fortsätta växa. Svenska staten har gett oss i uppdrag att erbjuda svenska exportföretag långsiktiga finansiella lösningar. Vi är en av flera pusselbitar när svenska företag vinner internationella upphandlingar. SEK är en oberoende aktör som ägs av svenska staten och kompletterar bankerna. Vi fokuserar enbart på utlåning till svensk exportindustri. Under 2016 lånade vi ut 55 miljarder kronor.

Samarbete

Många av oss har arbetat på ett exportföretag eller i någon bank. Vi förstår vad det är som behövs för att kunna lånefinansiera en affär. Vi förstår också att finansieringen ofta är helt avgörande för att en affär ska gå i lås. En förutsättning för att lyckas är samarbete. Våra samarbetspartners, i form av banker och andra finansiella aktörer, finns i över hundra länder.

Hållbarhet

SEK bidrar till de globala hållbarhetsmålen genom hantering av hållbarhetsrisker i verksamheten och genom att erbjuda finansiering till svenskt miljökunnande i världen.

SEK grundades 1962. Genom åren har vi hjälpt många svenska exportföretag med finanslösningar.

Snabbfakta om SEK

SEK