Kundcase

Kundcase

Svensk Exportkredit, SEK, finansierar projekt och affärer som gynnar svensk export. Här förklarar vi på ett konkret sätt vad vi gör. Vi berättar helt enkelt om hur vi har hjälpt några svenska företag och deras kunder.


SEK