SEK finansierar Rottneros AB

SEK finansierar Rottneros AB

SEK har tillsammans med en affärsbank finansierat exportföretaget Rottneros projekt att ersätta fossilberoende värmeenergi med en modern biobränslepanna.


Rottneros AB:s affärsidé är att vara en oberoende och flexibel leverantör av högkvalitativ, kundanpassad pappersmassa. Rottneros Bruk i Värmland är en av företagets två anläggningar, vilken producerade drygt 156 000 ton mekanisk pappersmassa 2016. Idag använder bruket värmeenergi som framställs dels genom en äldre barkpanna, dels genom en oljeugn samt genom spillvärme från processen.

Rottneros ska under projektet ”Fossilfri energi” bygga en biobränslepanna, vilken beräknas ge 18-20 MW fossilfri energi. Investeringen i den nya energi- och utsläppseffektiva biobränslepannan samt ett förbättrat energisystem på totalt Skr 98 miljoner, kommer att minimera oljeförbrukningen. Tillsammans med kapacitetshöjande investeringar kommer reduktionen av CO2-utsläppen att bli cirka 17 000 ton. Den nya biobränslepannan kommer att tas i bruk i mitten av 2017.

Fakta om affären

Belopp: Direkt till företaget, Skr 65 miljoner
Start: 2016
Löptid: Till 2020

Hållbarhet

SEK:s del av finansieringen leder till minskning av CO2-utsläpp med ca 11 000 ton/år.

SEK