Styrelse och ledning

Styrelse och ledning

SEK ägs till 100 procent av svenska staten. Vi är en god affär för staten eftersom vi har gått med vinst sedan starten 1962. Det är vi stolta över.


Om SEK:s ägare

Ägaren, det vill säga svenska staten, deltar i  bolagsstämmor och är representerad i styrelsen. Näringsdepartementet ansvarar för statens ägande av SEK.

SEK:s styrelse

SEK:s styrelse består av åtta personer och leds av ordföranden Lars Linder-Aronsson. Läs mer om styrelsens ledamöter här nedan.

SEK:s ledning

SEK:s ledningsgrupp består av tio chefer från SEK:s olika affärsenheter.  Läs om samtliga ledamöter i ledningsgruppen här nedan.

Styrelsen
Välj KategoriVälj flik

Välj en kategori

 • Styrelsen
 • Ledningen

Styrelsen

Vår styrelse består av åtta ledamöter som utses av bolagsstämman. Ingen i SEK:s företagsledning ingår i styrelsen.

Denna process koordineras av enheten för bolag med statligt ägande inom Näringsdepartementet. 

Styrelseordförande är Lars Linder-Aronson.

Revisorer i SEK är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB. PwC har utsett auktoriserad revisor Peter Nyllinge som huvudansvarig revisor med auktoriserad revisor Anneli Granqvist som medpåskrivande revisor.

Mer om Styrelsens kompetens och lämplighet

 • Anna Brandt

  Anna Brandt

  Anna Brandt

  Anna Brandt

 • Lars Linder-Aronson

  Lars Linder-Aronson

  Lars Linder-Aronson

  Lars Linder-Aronson

  Styrelseordförande
  Ordförande SEK:s Ersättningsutskott
  Ledamot SEK:s Finans- och Riskutskott, SEK:s Kreditutskott och SEK:s Revisionsutskott

  Född:
  1953

  Utbildning:
  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

  Invald:
  2011

  Tidigare befattningar:
  VD Enskilda Securities och vVD Skandinaviska Enskilda Banken

  Övriga uppdrag:
  Styrelseordförande Nordisk Renting AB. Styrelseledamot e-Capital AB, Facility Labs AB och Morco Förvaltning AB

 • Cecilia Ardström

  Cecilia Ardström

  Cecilia Ardström

  Cecilia Ardström

  Styrelseledamot
  Ordförande SEK:s Finans- och Riskutskott
  Ledamot SEK:s Revisionsutskott

  Född:
  1965

  Utbildning:
  Nationalekonomi, Handelshögskolan Göteborgs universitet

  Invald:
  2011

  Tidigare befattningar:
  Finansdirektör och chef Kapitalförvaltningen Länsförsäkringar AB. Head of Treasury Tele2-koncernen. Head of Asset Management och CIO Folksamgruppen

  Övriga uppdrag:
  Styrelseledamot Guldsillen AB

 • Reinhold Geijer

  Reinhold Geijer

  Reinhold Geijer

  Reinhold Geijer

  Styrelseledamot
  Ledamot SEK:s Kreditutskott

  Född:
  1953

  Utbildning:
  Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

  Invald:
  2017

  Tidigare befattningar:
  VD, The Royal Bank of Scotland, Nordic Branch. VD, Nordisk Renting AB. Vice VD, Telia AB. VD, Föreningssparbanken. Tidigare anställningar i Ericsson Radio Systems AB, SSAB Svenskt Stål och Weyerhaeuser Integrated Forest Company, USA

  Övriga uppdrag:
  Styrelseordförande, BTS Group AB. Styrelseledamot, The British Swedish Chamber of Commerce BSCC, The Sweden American Foundation, Eterna Invest AB, Zacco A/S och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, ömsesidigt

 • Hans Larsson

  Hans Larsson

  Hans Larsson

  Hans Larsson

  Styrelseledamot
  Ledamot SEK:s Finans- och Riskutskott

  Född:
  1961

  Utbildning:
  Civilekonom, Uppsala Universitet. Advanced Management Program (AMP), Handelshögsskolan Stockholm (SSE)

  Invald:
  2017

  Tidigare befattningar:
  Head of Group Strategy & Business Development, SEB. Vice VD och stabschef, Lindorff Group.
  Styrelseledamot Nordax AB och Nordax Bank AB

  Övriga uppdrag:
  Styrelseordförande Nordnet AB och Linderyd Advisory AB. Styrelseledamot Intrum Justitia AB

  Nuvarande befattning:
  VD Linderyd Advisory AB och Lunda Advisory AB

 • Susanne Lithander

  Susanne Lithander

  Susanne Lithander

  Susanne Lithander

  Styrelseledamot
  Ledamot SEK:s Ersättningsutskott och SEK:s Revisionsutskott

  Född: 1961

  Utbildning:
  Civilekonom, Handelshögskolan Göteborgs universitet

  Invald:
  2015

  Tidigare befattningar:
  VP Finance SCA-group, VD Mercuri International Group och VP Head of Advisory Services Ericsson, BU Global Services

  Övriga uppdrag:
  -

  Nuvarande uppdrag:
  CFO BillerudKorsnäs

 • Lotta Mellström

  Lotta Mellström

  Lotta Mellström

  Lotta Mellström

  Styrelseledamot
  Ordförande SEK:s Revisionsutskott
  Ledamot SEK:s Ersättningsutskott

  Född:
  1970

  Utbildning:
  Civilekonom, Lunds Universitet

  Invald:
  2011

  Tidigare befattningar:
  Managementkonsult Resco AB, Controller Sydkrafts- och ABB-koncernerna

  Övriga uppdrag:
  Styrelseledamot Swedavia AB, Jernhusen AB och SOS Alarm Sverige AB

  Nuvarande uppdrag:
  Ämnesråd och biträdande enhetschef, enheten för statlig bolagsförvaltning Näringsdepartementet

 • Ulla Nilsson

  Ulla Nilsson

  Ulla Nilsson

  Ulla Nilsson

  Styrelseledamot
  Ordförande SEK:s Kreditutskott
  Ledamot SEK:s Finans- och Riskutskott

  Född:
  1947

  Utbildning:
  Pol.mag. nationalekonomi och företagsekonomi Uppsala Universitet

  Invald:
  2011

  Tidigare befattningar:
  Skandinaviska Enskilda Banken AB; Global Head SEB Futures London, ordförande Enskilda Futures Limited London, Head of Trading & Capital Markets Singapore, ansvarig Treasury Luxemburg, samt Skånska Banken

  Övriga uppdrag:
  Styrelseledamot Swedish Chamber International

  Nuvarande befattning:
  VD Svenska Handelskammaren London

Vår ledning

Styrelsen utser vår verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

 • Catrin Fransson

  Catrin Fransson

  Catrin Fransson

  Catrin Fransson

  VD

  Född:
  1962

  Utbildning:
  Civilekonom, Högskolan i Luleå.

  Anställd:
  2014.

  Övriga uppdrag:
  Styrelseordförande Venantius AB.

 • Per Åkerlind

  Per Åkerlind

  Per Åkerlind

  Per Åkerlind

  Chef för Finans och Vice VD

 • Karl Johan Bernerfalk

  Karl Johan Bernerfalk

  Karl Johan Bernerfalk

  Karl Johan Bernerfalk

  Chefsjurist

 • Stefan Friberg

  Stefan Friberg

  Stefan Friberg

  Stefan Friberg

  Riskchef

 • Teresa Hamilton Burman

  Teresa Hamilton Burman

  Teresa Hamilton Burman

  Teresa Hamilton Burman

  Kreditchef

 • Johan Henningsson

  Johan Henningsson

  Johan Henningsson

  Johan Henningsson

  Hållbarhetschef

 • Petra Könberg

  Petra Könberg

  Petra Könberg

  Petra Könberg

  Chef Marknad & Affärsutveckling

 • Jane Lundgren Ericsson

  Jane Lundgren Ericsson

  Jane Lundgren Ericsson

  Jane Lundgren Ericsson

  Utlåningschef

 • Ingela Nachtweij

  Ingela Nachtweij

  Ingela Nachtweij

  Ingela Nachtweij

  Tf. IT-chef

 • Sirpa Rusanen

  Sirpa Rusanen

  Sirpa Rusanen

  Sirpa Rusanen

  Chef för HR

 • Susanna Rystedt

  Susanna Rystedt

  Susanna Rystedt

  Susanna Rystedt

  Ekonomichef

SEK