Vårt nätverk

Vårt nätverk

Känns det inte glasklart vem som kan hjälpa dig? Vi förstår. Det finns flera myndigheter och organisationer med olika inriktningar som hjälper exportföretag. SEK samarbetar med ett antal aktörer i Sverige och internationellt.


Vi på SEK lånar ut pengar till svenska exportföretag. Med vår hjälp kan ditt företag vinna internationella upphandlingar och slå sig in på nya marknader. Vi kompletterar bankernas verksamhet.

Genom vårt nätverk erbjuder vi samfinansiering, rådgivning, benchmarking samt samverkan kring riskhanteringsfrågor och affärssystem.

Nedan ser du några av våra största samarbetspartners.

Snabbfakta om SEK

Genom vårt nätverk erbjuder vi samfinansiering, rådgivning, benchmarking samt samverkan kring riskhanteringsfrågor och affärssystem.

Några svenska aktörer

Exportkreditnämnden (EKN)

EKN försäkrar exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. Såväl små som företag stora kan teckna garantier och därmed genomföra fler säkra exportaffärer. EKN arbetar med riskgarantier i de flesta av världens länder.

Business Sweden

Business Sweden erbjuder kostnadsfri information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats till svenska företag som gör affärer på utländska marknader. Business Sweden samfinansieras av stat och näringsliv.

Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär, Development Finance Institution, med uppdrag att bidra till fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Swedfund erbjuder etableringsstöd, riskkapital och omfattande erfarenhet till företag som vill etablera eller expandera verksamheten till sina fokusländer.

Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion.

Tillväxtverket

Tillväxtverket erbjuder små och medelstora företag stöd för att utveckla och expandera sina verksamheter. Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag i alla delar av landet.

Tillväxtverket/Swedish Cleantech

I Swedish Cleantechs finansierings- och rådgivningsguide finns privata och offentliga aktörers tjänster som riktar sig till svenska miljöteknikföretag. På webbplatsen kan   miljöteknikföretag kostnadsfritt marknadsföra sina miljötekniklösningar till köpare och investerare nationellt och internationellt.

Internationella aktörer

I Norden är FEC, Eksportkreditt och NIB strategiska knutpunkter i vårt nätverk. Det nordiska samarbetet utgör även grunden för vårt samlade kontaktnät i övriga Europa.

Globalt har vi starka och etablerade affärsrelationer med ett flertal multilaterala institutioner.

SEK