Press

Press

Är du intresserad av frågor som rör svensk exportnäring och SEK? Här finns pressmeddelanden, nyheter och de senaste finansiella rapporterna. Du hittar även omvärldsanalyser och bilder.


Edvard Unsgaard, Kommunikationschef
08-613 84 88
0706-21 84 88
edvard.unsgaard@sek.se

Andreas Lundin, Kommunikatör
0727-29 83 15
andreas.lundin@sek.se

SEK