Exportkreditbarometer

Exportkreditbarometer

Vi lever i en värld i ständig förändring. Det kan röra sig om långsiktiga frågeställningar, konjunkturfrågor eller snabba kommentarer på ett aktuellt ämne. Välkommen att läsa mer!


Sverige är en liten öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan. SEK är verksamma på många håll i världen liksom våra kunder.

Den svenska finansmarknaden är också starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen både globalt och i Sverige för att nå kunskap om vilka utmaningar och möjligheter som Sverige, våra kunder och SEK står inför.

Exportkreditbarometer
Välj KategoriVälj flik

Välj en kategori

  • Exportkreditbarometer
SEK