Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Vi lever i en värld i ständig förändring. Det kan röra sig om långsiktiga frågeställningar, konjunkturfrågor eller snabba kommentarer på ett aktuellt ämne. Välkommen att läsa mer!


Sverige är en liten öppen ekonomi med ett stort beroende av global efterfrågan. SEK är verksamma på många håll i världen liksom våra kunder.

Den svenska finansmarknaden är också starkt sammankopplad till den internationella kapitalmarknaden. Det finns därmed ett stort intresse av att följa den ekonomiska och finansiella utvecklingen både globalt och i Sverige för att nå kunskap om vilka utmaningar och möjligheter som Sverige, våra kunder och SEK står inför.

Exportkreditbarometer
Välj KategoriVälj flik

Välj en kategori

  • Exportkreditbarometer
1 juni, 2016

SEK:s Exportkreditbarometer: Få företag oroas över eventuell Brexit

Exportkreditindex, EKI, har fortsatt att mattas av något sedan senaste mätningen i höstas. EKI har gått ner från 56 till 54*, framför allt drivet av ett något lägre finansieringsbehov och en något svagare prisbild. Exportorderläget har också dämpats något. Företagen räknar inte heller med samma draghjälp från kronan. Kreditmarknadsklimatet är dock gynnsamt och företagen står väl rustade. Företagens finansiella ställning har förbättrats ytterligare och tillgången till finansiering är god. Det finns förutsättningar för exportindustrin givet att den globala efterfrågan finns. Företagen andas en försiktig optimism.

2 december, 2015

SEK:s Exportkreditbarometer: Försiktig optimism kantad med osäkerhet

Idag presenteras resultaten av SEKs Exportkreditbarometer med frågor till knappt 200 svenska exportföretag. Det sammanvägda Exportkreditindexet (EKI) avspeglar fortfarande ett gott finansieringsklimat och företag med goda balansräkningar. EKI har dock sjunkit från 59 till 56.

8 juni, 2015

Orosmolnen har skingrats för exportindustrin

Den geopolitiska oro som präglade exportklimatet i höstas verkar ha skingrats. Nu blåser varmare vindar. Exportorderläget har återigen förbättrats samtidigt som både kronan och finansieringsläget är gynnsamt för de svenska exportföretagen. Riksbankens minusränta verkar dock inte imponera på företagen. Endast två av tio företag anser att minusräntan har en positiv effekt på deras affär.

SEK