Sveriges exportkreditsystem

Sveriges exportkreditsystem

Det finns i Sverige ett antal organisationer som på olika sätt bidrar till svensk exportnäring och finansiering till exporterande företag. SEK:s roll är att säkerställa finansiering för svensk exportnäring.


Utbudet av tjänster ser du på respektive organisations hemsida genom att klicka på länkarna nedan.

Almi

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.
Mer om Almi

Business Sweden

Erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.
Mer om Business Sweden

EKN, Exportkreditnämnden

Försäkrar exportföretag och banker mot risken att inte få betalt, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.
Mer om EKN – Exportkreditnämnden

Swedfund

Svenska statens utvecklingsfinansiär. Målet är att utrota fattigdom genom att skapa hållbart företagande på några av världens tuffaste och mest intressanta tillväxtmarknader.
Mer om Swedfund

Sveriges Handelskamrar

Sveriges Handelskamrar består av elva regionala Handelskamrar runt om i landet som arbetar för att förbättra näringslivets villkor.
Mer om Sveriges Handelskamrar

Vill du veta mer?

Läs vår folder om det svenska exportkreditsystemet så får du full koll.

Ladda ner den här


 

SEK