Friskrivningsklausul

AB Svensk Exportkredit upprätthåller denna webbplats i informationssyfte.
SEK strävar efter att hålla en hög standard på den information som offentliggörs på webbplatsen, men kan inte garantera att materialet som offentliggörs på webbplatsen är korrekt, fullständigt, pålitligt eller aktuellt till sitt innehåll. SEK ansvarar inte för eventuella felaktigheter, försummelser eller oväntade förändringar som uppstår i samband med att information offentliggörs på webbplatsen eller används.

SEK upprätthåller denna webbplats för att främja tillgång till information om sin roll och sina aktiviteter. SEK tillåter reproduktion av materialet för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att källan anges.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som upprätthålls av tredje part. Eftersom dessa länkar inte administreras av SEK, ansvarar SEK inte för relevans eller innehåll för dessa webbplatsers del.