Emerging Markets

Upplåning i lokala valutor

SEK:s upplåning sker genom att emittera obligationer på lokala kapitalmarknader. Upplåningen är diversifierad avseende kapitalmarknader, valutor, investerarbas och löptider för att kunna erbjuda flexibilitet och kostnadseffektivitet till våra kunder.

SEK:s kreditvärdighet om  AA+/Aa1 baseras på en stark koppling till dess statliga ägare, såväl som konservativa riktlinjer och utmärkt tillgångskvalitet - detta har bidragit till att bygga upp ett betydande och unikt erkännande hos den globala investerarbasen.

Emerging Markets-teamet fokuserar på följande områden:

  • att låna upp lokala valutor för att säkerställa finansiering som möter våra kunders behov

  • att få tillgång till såväl publika – som icke publika marknader (s.k. private placements)

  • att bidra till utvecklingen av tillväxtländers kapitalmarknader genom upplåning i lokala valutor