Emissionserbjudanden

2012.09.10 SEK - SMTN1121
2012.09.10 SEK - SMTN1120
2012.09.10 SEK - SMTN1123
2012.09.10 SEK - SMTN1122
2012.04.15 SEK - SMNT1119
2012.04.15 SEK - SMNT1118
2012.04.15 SEK - SMTN1117
2012.04.15 SEK - SMTN1116
2011.11.16 SEK – SMTN 1115
2011.11.16 SEK – SMTN 1114
2011.09.11 SMNT 1112 Portföljobligation Råvara
2011.09.11 SMNT 1111 Portföljobligation Jordbruk
2011.05.16 SMTN1110 - Portföljobligation Industrimetall 4 Inställd
2011.05.16 SMTN1109 - Portföljobligation Dollar 4 Inställd
2011.03.01 SMTN1105 - Portföljobligation Råvara 3
2011.03.01 SMTN1104 - Portföljobligation Industrimetall 3
2011.03.01 SMTN1107 - Portföljobligation Tillväxtvaluta 3
2011.03.01 SMTN1106 - Portföljobligation Jordbruk 3
2011.01.31 SMTN1085 - Portföljobligation - Tillväxtvaluta 2
2011.01.31 SMTN1086 - Portföljobligation - Jordbruk 2
2011.01.31 SMTN1088 - Portföljobligation - Stabil 2
2011.01.31 SMTN1087 - Portföljobligation - Råvara 2
2011.01.20 SMTN1103 - SEK-SPAX Valutakupong MAX
2011.01.20 SMTN1102 - SEK-SPAX Valutakupong BAS
2011.01.10 SMTN1095 – SEK-SPAX VALUTAKUPONG BAS
2011.01.10 SMTN1098 – SEK-SPAX BRIC MAX
2011.01.10 SMTN1097 – SEK-SPAX BRIC BAS
2011.01.10 SMTN1100 – SEK-SPAX Norden MAX
2011.01.10 SMTN1099 – SEK-SPAX Norden BAS
2011.01.10 SMTN1096 – SEK-SPAX VALUTAKUPONG MAX
2010.12.06 SMTN1093 – SEK-SPAX Norden BAS
2010.12.06 SMTN1094 – SEK-SPAX Norden MAX
2010.12.06 SMTN1092 – SEK-SPAX BRIC MAX
2010.12.06 SMTN1091 – SEK SPAX BRIC BAS
2010.12.06 SMTN1090 – SEK-SPAX BRINT MAX
2010.12.06 SMTN1089 – SEK-SPAX BRINT BAS
2010.11.01 SMTN1081 - SEK-SPAX BRIC BAS
2010.11.01 SMTN1080 - SEK-SPAX BRINT MAX
2010.11.01 SMTN1079 - SEK-SPAX BRINT BAS
2010.11.01 SMTN1084 - SEK-SPAX NORDEN MAX
2010.11.01 SMTN1083 - SEK-SPAX NORDEN BAS
2010.11.01 SMTN1082 - SEK-SPAX BRIC MAX
2010.10.04 SMTN1078 - SEK-SPAX Norden MAX
2010.10.04 SMTN1077 - SEK-SPAX Norden BAS
2010.10.04 SMTN1076 - SEK-SPAX BRIC MAX
2010.10.04 SMTN1075 - SEK-SPAX BRIC BAS
2010.10.04 SMTN1074 - SEK-SPAX BRINT MAX
2010.10.04 SMTN1073 - SEK-SPAX BRINT BAS
2010.09.03 SMTN1068 - SEK-SPAX NORDEN MAX
2010.09.03 SMTN1067 - SEK-SPAX NORDEN BAS
2010.09.03 SMTN1066 - SEK-SPAX BRIC MAX
2010.09.03 SMTN1065 - SEK-SPAX BRIC BAS
2010.09.03 SMTN1064 - SEK-SPAX BRINT MAX
2010.09.03 SMTN1063 - SEK-SPAX BRINT BAS
2010.08.30 SMTN 1072 - Portföljobligation Hedge 1
2010.08.30 SMTN 1071 - Portföljobligation Tillväxtvaluta 1
2010.08.30 SMTN 1070 - Portföljobligation Jordbruk 1
2010.08.30 SMTN 1069 - Portföljobligation Råvara 1
2010.08.09 SMTN1062 - SEK-SPAX Norden MAX
2010.08.09 SMTN1061 - SEK-SPAX Norden BAS
2010.08.09 SMTN1060 - SEK-SPAX USA MAX
2010.08.09 SMTN1059 - SEK-SPAX USA BAS
2010.08.09 SMTN1058 - SEK-SPAX BRIC MAX
2010.08.09 SMTN1057 - SEK-SPAX BRIC BAS
2010.08.09 SMTN1056 - SEK-SPAX BRINT MAX
2010.08.09 SMTN1055 - SEK-SPAX BRINT BAS
2010.07.02 SMTN1054 - SEK-SPAX KINA MAX
2010.07.02 SMTN1053 - SEK-SPAX KINA BAS
2010.07.02 SMTN1052 - SEK-SPAX USA MAX
2010.07.02 SMTN1051 - SEK-SPAX USA BAS
2010.07.02 SMTN1050 - SEK-SPAX BRIC MAX
2010.07.02 SMTN1049 - SEK-SPAX BRIC BAS
2010.06.04 SMTN1048 - SEK-SPAX Kinesisk Växtkraft MAX
2010.06.04 SMTN1047 - SEK-SPAX Kinesisk Växtkraft BAS
2010.06.04 SMNT1046 - SEK-SPAX USA MAX
2010.06.04 SMNT1045 - SEK-SPAX USA BAS
2010.06.04 SMNT1044 - SEK- SPAX BRIC MAX
2010.06.04 SMTN1043 – SEK-SPAX BRIC BAS
2010.05.03 SMTN1042 – SEK-SPAX Euroland MAX
2010.05.03 SMTN1041 – SEK-SPAX Euroland BAS
2010.05.03 SMTN1040 – SEK-SPAX Asiatisk Infrastruktur MAX
2010.05.03 SMTN1039 – SEK-SPAX Asiatisk Infrastruktur BAS
2010.05.03 SMTN1038 – SEK-SPAX USA MAX
2010.05.03 SMTN1037 – SEK-SPAX USA BAS
2010.05.03 SMTN1036 – SEK-SPAX BRIC MAX
2010.05.03 SMTN1035 – SEK-SPAX BRIC BAS
2010.05.03 SMTN1034 – SEK-SPAX Kronförstärkning MAX
2010.05.03 SMTN1033 – SEK-SPAX Kronförstärkning MINIMAX