Finansiell information

Här får du tillgång till SEK:s delårsrapporter och årsredovisningar i PDF-format.
Våra årsredovisningar kan du även beställa genom att maila till info@sek.se

Riskrapporter

Periodisk information om likviditetsrisk - Kvartal 3 2013

Periodisk information om likviditetsrisk - Kvartal 2 2013
Periodisk information om likviditetsrisk - Kvartal 1 2013
Periodisk information om likviditetsrisk - Kvartal 3 2012
Periodisk information om likviditetsrisk - Kvartal 2 2012
Periodisk information om likviditetsrisk - Kvartal 1 2012
Periodisk information om likviditetsrisk - Kvartal 3 2011
Periodisk information om likviditetsrisk – Kvartal 2 2011
Periodisk information om likviditetsrisk – Kvartal 1 2011

Kapitaltäckning och riskhantering - Pelare 3 2013

Kapitaltäckning och riskhantering - Pelare 3 2012
Kapitaltäckning och riskhantering - Pelare 3 2011
Kapitaltäckning och riskhantering - Pelare 3 2010
Kapitaltäckning och riskhantering - Pelare 3 2009
Kapitaltäckning och riskhantering - Pelare 3 2008

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 2012
Communications on progress 2012

Hållbarhetsredovisning 2011
Communications on progress 2011

Årsredovisningar

Årsredovisning 2013

Information beträffande årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
information beträffande årsredovisning 2010
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Information beträffande årsredovisning 2008
Förändringar i SEK:s årsredovisning 2008
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004
Årsredovisning 2003

Delårsrapporter och Bokslutskommunike 2013

Bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport januari - september 2013

Delårsrapport januari - juni 2013
Delårsrapport januari - mars 2013

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012
Delårsrapport januari-september 2012
Delårsrapport januari-juni 2012
Delårsrapport januari - mars 2012

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011
Delårsrapport januari - september 2011
Delårsrapport januari - juni 2011
Delårsrapport januari - mars 2011

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010
Delårsrapport januari - september 2010
Delårsrapport januari - juni 2010
Delårsrapport januari - mars 2010

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009
Delårsrapport januari - september 2009
Delårarapport januari - juni 2009
Delårsrapport januari - mars 2009

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008
Delårsrapport januari - september 2008
Delårsrapport januari - juni 2008
Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007
Delårsrapport januari - september 2007
Delårsrapport januari - juni 2007
Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006
Delårsrapport januari - september 2006
Delårsrapport januari - juni 2006
Delårsrapport januari - mars 2006

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2005

Bokslutskommuniké 2005
Delårsrapport januari - september 2005
Delårsrapport januari - juni 2005
Delårsrapport januari - mars 2005

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004
Delårsrapport januari - september 2004
Delårsrapport januari - juni 2004
Delårsrapport januari - mars 2004

Delårsrapporter och Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003
Delårsrapport januari - september 2003
Delårsrapport januari - juni 2003
Delårsrapport januari - mars 2003