Finansiell kalender

Preliminära datum för publicering av finansiell information och därtill relaterade frågor.

30 jan 2014 Bokslutskommuniké Q4 2013
19 feb 2014 Årsredovisning 2013
28 apr 2014 Årsstämma 2014
28 apr 2014 Kvartalrapport 1
18 jul 2014 Kvartalsrapport 2
23 okt 2014 Kvartalsrapport 3