Treasury

Den strategi som SEK tillämpar vad gäller upplåningen medför att bolaget alltid har överskottslikviditet. Detta överskott placeras i säkra tillgångar. I allmänhet gäller att likviditeten ej placeras i löptider som överstiger 1,5 år. På grund av den finansiella oron på marknaderna investerar SEK för tillfället sin likviditet i instrument med i snitt betydligt kortare löptid. Dessutom har SEK en stor kontantreserv redo för nya större utlåningsengagemang.