Rating

På sin långfristiga icke-efterställda upplåning har SEK följande rating:

Ratinginstitut

Svenska kronor

Utländsk valuta

Standard & Poor's

AA+

AA+

Moody's

Aa1

Aa1

 

 

Se vad ratinginstituten säger om oss

Standard and Poor's 2013-09-30

Moody's Credit Opinion 2014-03-24