Vårt nätverk

Som företagare är det ibland svårt att veta vem det är man ska vända sig till med sitt exportärende. SEK samarbetar och har kontakter med en mängd aktörer i Sverige såväl som internationellt. Genom våra nätverk kan vi erbjuda samfinansieringslösningar och rådgivning, men också benchmarking och samverkan kring riskhanteringsfrågor och affärssystem.

Några svenska aktörer

Exportkreditnämnden (EKN)
EKN erbjuder garantier för olika typer av risker i exportaffärer. Garantierna fungerar som en försäkring och kan tecknas för såväl små som stora affärer. EKN arbetar med riskgarantier i de flesta av världens länder.

Business Sweden
Business Sweden erbjuder kostnadsfri information, strategisk rådgivning och handfast hjälp på plats till svenska företag som gör affärer på utländska marknader. Business Sweden samfinansieras av stat och näringsliv.

Swedfund
Swedfund är Sveriges riskkapitalbolag för investeringar i utvecklingsländer. Swedfund erbjuder riskkapital och kompetens till företag som vill etablera eller expandera sin verksamhet i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa (utanför EU).

Almi
ALMI Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Vi erbjuder finansiering av innovationer, företagsstarter och företags utveckling.

I vårt svenska nätverk finns ytterligare en mängd aktörer vi har kontakter och samarbete med.

Nordiska samt övriga internationella aktörer

I Norden är FEC, Eksportfinans och NIB strategiska knutpunkter i vårt nätverk. Det nordiska samarbetet utgör även grunden för vårt samlade kontaktnät i övriga Europa. 

Globalt har vi starka och etablerade affärsrelationer med ett flertal multilaterala institutioner.