Vårt erbjudande

SEK (AB Svensk Exportkredit) har hjälpt svenskt näringsliv med finansieringslösningar sedan 1962 och det är fortfarande vårt uppdrag. Kombinationen av ett brett kunnande om de internationella kapitalmarknaderna och kreativitet i upplägget ger oss en unik styrka och möjlighet att erbjuda svenska exportföretag och slutkunder konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Vi kan även bistå med i lokala valutor och handelsgarantier.