Logotyp

Ansökan om exportkreditfinansiering

Insändes till: AB Svensk Exportkredit, Box 194, SE-101 23 Stockholm, Sweden.

Tel: +46 (0)8 613 83 00 | Fax: +46 (0)8 20 38 94 | E-post: exportfinance@sek.seA. Uppgifter om ansökan
1. Ansökan
2. Sökande
3. Sökandens referens
4. Önskad kreditform
 • Övertagande av bank-till-bank-kredit
 • Övertagande av bank-till-köpare-kredit
 • Övertagande av leverantörskredit
 • Reverslån avseende refinansiering av LeverantörskreditKöparekredit
 • Annan:
B. Uppgifter om krediten
5. Kredittagare hos SEK
6. Land
7. Utbetalningsperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Utbetalning ska göras direkt till exportören, såvida inget annat har beslutats av ifrågavarande ECA och SEK, och i samband med de betalningstillfällen som anges i det kommersiella kontraktet.

8. Önskad kreditvaluta /-valutor
9. Kreditbeloppet består av följande komponenter
Belopp
Totalt belopp att finansieras av SEK
10. Önskat kreditbelopp amorteras
 • (specifiera i punkt 30)
 • (specifiera i punkt 30)
  • (starttidpunkt t.ex. idrifttagning)
11. Räntesats
 • (om sådan redan överenskommits med låntagaren)
 • i efterskott i samband med amorteringarna
12. Kreditval
 • (ÅÅÅÅ-MM-DD)
C. Uppgifter om säkerhet
13. Säkerhet

 • Proprieborgen/bankgaranti för krediten tredje part utfärdad av
D. Uppgifter om det kommersiella kontraktet
14. Exportör
15. Organisationsnummer
16. Köpare (namn och adress)
17. Land
18. Slutanvändare (om annan än köpare)
19. Slutanvändarens hemland
20. Kontraktsvaluta
21. Kontraktsbelopp
22. Kommersiellt kontrakt
23. Leveranstid (ÅÅÅÅ-MM-DD)
24. Varuslag och kvantitet
25. Sammansättning av kontraktsbeloppet/ursprungsland
Land Subtotal
Sverige:
Lokalt:
Totalt
26. Reservdelar
27. Montage
28. Begagnade varor
 • Inga 
29. Ekonomisk intressegemenskap mellan exportör och köpare
 • Inga 
30. Övrigt
 • En bekräftelse beträffande korruption (enligt SEK:s formulär som fnns att hämta på SEK:s hemsida), utfärdad av exportör (och sökande bank), måste inkomma till SEK om krediten inte täcks av en garanti utfärdad av en ECA inom OECD, senast i samband med sökandens accept av SEK:s offert.
 • En undertecknad Miljöbeskrivning (enligt SEK:s formulär som fnns att hämta på SEK:s hemsida) måste utfärdas av sökanden om krediten inte täcks av en ECA inom OECD och inkomma till SEK tillsammans med denna ansökan.
 • Vid SEK:s kreditgivning tillämpas överenskommelsen inom OECD att bekämpa bestickning av utländska ministrar, parlamentsledamöter eller offentliganställda tjänstemän i samband med internationella affärsförbindelser. Vi, sökanden, bekräftar att krediten, enligt dess villkor, omedelbart skall kunna sägas upp av långivaren om sådan bestickning kan konstateras ha förekommit.

Vänligen sänd denna ansökan till:

AB Svensk Exportkredit, Box 194, SE-101 23 Stockholm, Sweden.

Sweden Tel: +46 (0)8 613 83 00 Fax: +46 (0)8 20 38 94 E-mail: exportfinance@sek.se

Sökandes firmanamn
Adress
Kontaktperson /-er
 • (helst två namn)
Telefonnummer
 • inkl. riktnummer (direktnummer där sådant finns)
Namnunderskrift /-er