Små och medelstora företag

Det är genom samarbete med andra aktörer på finansmarknaden som SEK kan bistå företag med en omsättning understigande 500 miljoner kronor.

Om Ert företag har behov av finansiering för rörelsekapital eller investeringar ber vi er kontakta någon av nedanstående organisationer för att få hjälp:

» ALMI Företagspartner AB: gå till ditt lokala kontor och fråga efter Exportlånet!
Läs mer på: www.almi.se


Om era kunder frågar efter finansiering och ni inte har möjlighet att på egen hand bistå dem har SEK möjlighet att tillsammans med er bank erbjuda exportkrediter.

» Northstar Europe S.A: Produktblad


Har du några frågor kring något av dessa samarbeten, ring gärna Anders Nilsson eller Jenny Svedin på 08 613 83 00.