Finansiering till ditt företag

Genom våra finansieringslösningar kan ditt företag öka sin försäljning. Vår kompetens, flexibilitet och erfarenhet ger dig konkurrensfördelar på den internationella marknaden.


Med oss har du som kund stora möjligheter att skräddarsy din finansiella lösning. Vi erbjuder lån direkt till svenska exportörer eller deras dotterbolag runt om i världen. Exporten kan bestå av varor, tjänster och inkluderar direkta eller indirekta former av underleveranser. Finansieringen kan användas för att möjliggöra fortsatt tillväxt eller investeringar för ditt företag. Våra lån kan ha korta eller långa löptider och kan betalas ut i olika lokala valutor.

Vi har över 50 års erfarenhet av svensk exportnäring och arbetar med svenska exportföretag som omsätter över 500 miljoner kronor. Vi har den kompetens du behöver för att göra en säker och hållbar exportaffär.

Växer du fortfarande?

Är du ett mindre företag som behöver finansiering? Kontakta våra kollegor på Almi!

SEK