Hoppa till innehåll

Ulla Nilsson

Styrelseledamot

Ulla är styrelseledamot sedan 2011. Hon är även ordförande i SEK:s Kreditutskott samt ledamot i SEK:s Revisionsutskott. Hon är född 1947 och har en Pol.mag. i nationalekonomi och företagsekonomi vid Uppsala Universitet.

Några av hennes tidigare befattningar har varit som vd på Svenska Handelskammaren i Storbritannien. Därutöver har hon haft olika befattningar på Skandinaviska Enskilda Banken AB; Global Head SEB Futures London, ordförande Enskilda Futures Limited London, Head of Trading & Capital Markets Singapore, ansvarig Treasury Luxemburg samt på Skånska Banken. 

Ulla är hedersledamot i Svenska Handelskammaren i Storbritannien.

Sök