Hoppa till innehåll

Långa löptider hjälper Fagerhult att växa och exportera

AB Fagerhult har funnits inom belysningsindustrin sedan 1945 och är ett av Europas största företag inom professionell belysning för offentliga miljöer.

Hållbar verksamhet

LED-tekniken anses vara ett mycket betydelsefullt framsteg ur miljöperspektiv och Fagerhults verksamhet uppfyller de hållbarhetskriterier som SEK har ställt ut.

LED-tekniken anses vara ett mycket betydelsefullt framsteg ur miljöperspektiv och Fagerhults verksamhet uppfyller de hållbarhetskriterier som SEK har ställt ut.

När Fagerhult gjorde en översyn av hela sin finansieringsstruktur önskade de bredda sin finansieringsbas och förlänga sin skuldstruktur.

”Som ett komplement till traditionell bankfinansiering kunde SEK erbjuda ett bilateralt lån till marknadsmässiga villkor. Att ha en annan finansiär vid sidan om en traditionell bank har ett absolut mervärde.”

Håkan Gabrielsson, CFO, AB Fagerhult

Att genom SEK dessutom kunna förlänga sin skuldstruktur till hela sju år har varit positivt för Fagerhult. Som grund för den relativt långa löptiden låg ett förtroende från SEK för Fagerhults potential till fortsatt betydande tillväxt- och exportmöjligheter.

Fagerhult är ett av de ledande företagen inom den nya LED-tekniken. Koncernen har en omsättning på cirka 4 miljarder kronor och har verksamhet i över 20 länder. LED-tekniken anses vara ett mycket betydelsefullt framsteg ur miljöperspektiv och Fagerhults verksamhet uppfyller de hållbarhetskriterier som SEK har ställt ut.

Sök