Hoppa till innehåll

Svenska Purac byggde norska Biokrafts anläggning

SEK har finansierat norska Biokrafts byggnation av en biogasanläggning i Skogn, strax norr om Trondheim. Det svenska miljöteknikbolaget Purac byggde anläggningen som är norra Europas största producent av flytande biogasbränsle. Tack vare anläggningen kommer produktionen av flytande biogasbränsle i Norge att mer än fördubblas.

Norra Europas största biogasanläggning

Fakta

Affär: Exportkredit
Belopp: NOK 160 miljoner
Låntagare: Biokraft AS i Norge
Exportör: Purac AB
Arrangör: SpareBank1 SMN
Garanti: SpareBank1 och EKN

Fakta

Affär: Exportkredit
Belopp: NOK 160 miljoner
Låntagare: Biokraft AS i Norge
Exportör: Purac AB
Arrangör: SpareBank1 SMN
Garanti: SpareBank1 och EKN

SEK finansierade en exportkredit till Biokraft AS arrangerad av SpareBank 1 SMN. Projektet delfinansierades även av Innovasjon Norge och norska ENOVA.

”Vi på Purac är oerhört stolta att ha möjligheten att bygga detta landmärke för förnyelsebart bränsle.”

Jonas Fack, Managing Director, Purac

Anläggningen i Skogn är den största biogasanläggningen Purac byggt i Europa och det är tack vare konkurrenskraftig finansiering från SEK och samarbete med det svenska exportkreditsystemet som projektet kan realiseras och Biokraft kan bidra till en bättre miljö.

SEK:s del av finansieringen leder till minskning av CO2-utsläpp med cirka 30 000 ton/år.

”Norge är i början av en omfattande omställningsperiod. Vi ska utveckla näringslivet som ska ta över den roll som olje- och gasverksamheten har idag. Biokraft visar hur det är möjligt att förena näringslivets krav på lönsamhet med behovet av rena drivmedel, mer produktion och reducerade klimatutsläpp.” säger Håvard Wollan, vd, Biokraft.

Vill du veta mer?

Kontakta Per för mer information.

per.edlundh@sek.se

08-613 83 98

Sök