Finansiering för omställning till fossilsnålt

Finansiering för omställning till fossilsnålt

Världen står inför utmaningen att ställa om till ett fossilsnålt samhälle. Många företag i Sverige jobbar nu aktivt med att ställa om sina verksamheter för att minska utsläppen av fossila bränslen. SEK vill vara en positiv kraft i detta arbete och finansierar därför industrins investeringar för omställning i Sverige.


Omställningen kräver finansiering av stora energiprojekt, klimatsmarta transporter, hållbar stadsutveckling, forskningsanläggningar och fossilsnål produktion. Svenska företag och svensk miljöteknik är redan i dag världsledande inom flera områden och bidrar till positiva klimateffekter.

SEK har lång erfarenhet av att arbeta med förnybar energi internationellt vilket ofta är projekt som kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker. Detta är en stor fördel när vi finansierar svenska initiativ inom detta område.

Exempel på omställningsinitiativ som SEK kan finansiera är klimatsmarta energilösningar, hållbara transporter, inklusive kollektivtrafik samt hållbara sjötransporter.

Omställningen till att nå nollutsläpp 2045 är en succesiv förflyttning som kräver investeringar i många delar av samhället. Prioriteringar behöver göras där de minst fossilsnåla alternativen hela tiden väljs bort.

Frågor?

Har du frågor om finansiering av omställningsinitiativ i Sverige, kontakta Stora eller Medelstora företag.

largecorporates@sek.se

midcorporates@sek.se

SEK