Kontraktsgarantier

Kontraktsgarantier

I exportaffärer ingår ofta garantier, till exempel förskottsgarantier eller fullgörandegarantier. SEK hjälper dig genom att lämna sådana garantier, om den utländska köparen ställer krav på att deras motpart har en mycket hög kreditvärdighet.


Ställer köparen krav på en mycket god kreditvärdighet hos garantiutställaren? Inga problem.

Vår rating är ‘AA+/Stable’ respektive ‘Aa1/Stable’ från Standard & Poor’s respektive Moody’s, vilket är ett steg från det högsta kreditbetyget från respektive kreditvärderingsinstitut.

Helst vill vi att garantin är kopplad till en affär som vi är involverade i – exempelvis en exportkredit eller projektfinansiering. Då kan vi skräddarsy garantin.

Vissa garantipaket är så omfattande att en bank kan ha svårt att ta exponeringen. Vi delar gärna risken med banken så att du kan genomföra en framgångsrik exportaffär.

Har du frågor?

Vill du veta mer om hur SEK arbetar med kreditgarantier är du alltid välkommen att höra av dig!

Maila SEK för mer information

 

SEK