Grön utlåning

Grön utlåning

SEK finansierar projekt som främjar övergången till en klimatsmart ekonomi, så kallad Grön utlåning.


Miljömässigt och socialt ansvarstagande är en viktig del i SEK:s affärsplan. År 2015 tog vi ytterligare ett steg mot att stödja hållbara affärer genom att sätta ett mål för grön nyutlåning på 10 miljarder kronor inom tre år.

SEK:s hållbarhetsavdelning bedömer om ett projekt kvalificerar sig som ett grönt projekt och utvärderar de minskningar av växthusgaser som rapporteras i samband med projektet.

Minskning av CO2-utsläppen mäts på projektbasis och rapporteras i förhållande till den andel som SEK finansierat. Beräkningar av CO2 reduktion följer de metoder som används i ”International  Financial Institution Framework  for a Harmonised Approach to Greenhouse  Gas Accounting November 2012”.

SEK deltar också i den gröna obligationsmarknaden för att främja finansmarknadens utveckling inom hållbarhetsområdet.

Läs mer om SEK:s arbete med gröna obligationer


Sveriges Eko-historia

Denna fem minuter långa film visar den svenska eko-historien. Bakom filmen ligger Symbiocity


SEK