Transparens

Transparens

Öppenhet och transparens är för SEK en förutsättning för ett hållbart företagande.


SEK:s ambition

Hos oss på SEK är ambitionen att vara så transparenta som möjligt med hänsyn till sekretess och förtrolighet i affärsrelationer.

Läs SEK:s transparenspolicy

Utlåning per land

SEK lånar ut pengar till exportnäringen och deras kunder i många länder runt om i världen.

Mer om SEK:s utlåning i världen

Social- och miljöprövade projekt

Här kan du läsa om större projekt som SEK finansierat och social- och miljökonsekvensbeskrivningar som genomförts i samband med projekten.

Ethiopian Railways Corp. (ERC), järnväg i Etiopien

Hållbarhetsrapportering

SEK redovisar hållbarhetsarbetet i enlighet med Global reporting Initiative (GRI) som en del av vår årsredovisning. Som medlem i Global Compact sammanställer vi årligen en så kallad Communication on Progress.

I vår årsredovisning kan du hitta vår rapportering till UN Global Compact.

Ladda ner SEK:s Årsredovisning 2017


Dina synpunkter på vårt arbete med transparens är viktig

Som intressent är du välkommen att lämna synpunkter och rapportera eventuella incidenter i samband med projekt som SEK finansierar. Kontakta Catherine Beijer eller Helena Engner Aili.

Telefon: +46 8 613 83 00

Speak-up System

För att rapportera misstänkta fall av korruption eller andra lagbrott som har koppling till vår verksamhet eller affär skriv till Compliance på SEK eller anmäl anonymt via vårt SpeakUp-system (länk när man klickar på SpeakUp: www.speakupfeedback.eu/web/mew4Ap/se För att anmäla via SpeakUp systemet använd koden 09677.

Adress:
Compliance
Swedish Export Credit Corporation
Box 194
101 23 Stockholm


Kontakta oss

Har du frågor som rör vårt hållbarhetsarbete, kontakta Johan Henningsson, hållbarhetschef på SEK.

johan.henningsson@sek.se


SEK